Przejdź do treści

Ochrona środowiska

Geocaching jest pozytywną zabawą w każdym możliwym aspekcie.

Na jednej z polskich stron zajmujących się tą tematyką można przeczytać: „Geocaching jest zabawą międzynarodową kierowaną do poszukiwaczy przygód w każdym wieku. Jej uczestnicy utrzymują ze sobą kontakty i organizują cykliczne spotkania. Ważna jest również dla nich ochrona środowiska”.

Szansa na relaks połączony ze zdobywaniem wiedzy na temat regionu oraz aktywnym działaniem na rzecz ochrony środowiska to prawdopodobnie najlepsze motywatory skłaniające do udziału w przynajmniej jednym poszukiwaniu ukrytych skarbów. W celu ochrony środowiska powstała specjalna skrytka tzw. CITO– czyli Cache In Trash Out.

Akcja jest ściśle związana z geocachingiem i wspieraniu ochrony środowiska.

Podczas tych wydarzeń zbieramy śmieci i przeznaczamy je na recykling ale nie tylko. CITO może polegać również na zwalczaniu inwazyjnych gatunków roślin, odnowie szaty roślinnej lub budowaniu/znakowaniu szlaków turystycznych.

W Warszawie założenia te realizujemy przy współpracy z Zarządem Zielenii m. st. Warszawy w projekcie „Czysta Wisła”