„Tur de Las”

Geocaching zagościł w Turku!

We współpracy z Nadleśnictwem Turek, nasze Stowarzyszenie założyło na terenie Turkowskich lasów nową, edukacyjną geościeżkę ochrzczoną nazwą „Tur de Las”. Seria skrytek rozmieszczona w niedalekiej okolicy siedziby Nadleśnictwa kontynuuje spełnianie założeń działalności stowarzyszenia mówiących o propagowaniu geocachingu jako formy turystyki, a także ma służyć mieszkańcom okolic (i nie tylko!) jako wstęp do geocachingu służący bliższemu zapoznaniu się z nim.

W skład serii wchodzi 50 skrytek typów Zagadka i Letterbox, gdzie w celu odnalezienia ich należy najpierw odpowiedzieć na proste pytania z zakresu wiedzy o przyrodzie. Ścieżka prowadzi przez zielone tureckie lasy i przybliża najważniejsze zagadnienia z zakresu ekologii, takie jak: zmiany klimatu i adaptacja do nich, ochrona powietrza i gleby, gospodarka odpadami, bioróżnorodność czy ochrona mokradeł.

Inauguracja i uroczyste otwarcie geościeżki nastąpiło 21 października 2023 roku w siedzibie Nadleśnictwa Turek.