Przejdź do treści

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficznych Geo-Fota organizowany przez Stowarzyszenie Geocaching Warszawa od 2021 roku. Celem konkursu jest propagowanie Geocachingu i aktywizacja graczy.

W ramach konkursu gracze mogą zgłaszać zdjęcia miejsc odkrytych dzięki Geocachingowi. Ze zwycięskich zdjęć powstaje kalendarz, w którym znajdują się także najważniejsze eventy geocachingowe oraz święta nietypowe, które mają stanowić inspirację do organizowania kolejnych spotkań.

Edycja 2021/2022

Edycja 2022/2023

Edycja 2023/2024

 

Start projektu: 2021