Geo-Fabryczny – nowy projekt z Domem Kultury Zacisze

Geo-Fabryczny to nowy projekt geocachingowy przygotowany na  zlecenie Domu Kultury Zacisze. Tym razem za pomocą geocachingu przybliżamy historię kolejnego fragmentu dzielnicy Targówek – Targówka Fabrycznego. Pokazujemy miejsca ważne dla historii tego obszaru – tej całkiem dawnej jak i trochę nowszej, pokazujemy lokalny koloryt tego fragmenut Warszawy