Przejdź do treści

Geo-Fabryczny – nowy projekt z Domem Kultury Zacisze

Geo-Fabryczny to nowy projekt geocachingowy przygotowany na  zlecenie Domu Kultury Zacisze.

Tym razem za pomocą geocachingu przybliżamy historię kolejnego fragmentu dzielnicy Targówek – Targówka Fabrycznego.

Pokazujemy miejsca ważne dla historii tego obszaru – tej całkiem dawnej jak i trochę nowszej, pokazujemy lokalny koloryt tego fragmenut Warszawy