Przejdź do treści

O geocachingu w mediach

W miniony piątek (5 maja 2017 r.) na plaży miejskiej „Poniatówka” miała miejsce konferencja prasowa inaugurująca systemu informacji nad Wisłą stanowiącym dopełnienie istniejącego Miejskiego Systemu Informacji. Głównym celem projektu WSI, czyli Wiślanego Systemu Informacji ma być ułatwienie w poruszaniu się nad rzeką.

„To będzie system, który będzie dawał szereg informacji nie tylko na temat kilometrażu Wisły, ale również na temat ciekawostek, które można spotkać nad Wisłą” – mówił Michał Olszewski, wiceprezydent m. st. Warszawy.

WSI zostanie wprowadzony na 32-kilometrowym odcinku Wisły, obejmować będzie trzy rodzaje „obiektów” – tzw. bramy, węzły i słupki. Bramy to oznakowane wejścia nad rzekę z głównych ulic, znajdą się na nich informacje o lokalizacji w której się znajdują, a także kilometraż rzeki oraz informację kierującą do ważnych obiektów i funkcji, czyli m.in. aktywności, które można wykonywać nad rzeką. Między kolejnymi bramami, w miejscach rozgałęzień różnych szlaków i ścieżek pojawią się tzw. węzły, które pomogą w dotarciu do wybranego miejsca. Z kolei słupki mają głównie pokazywać kilometraż Wisły. Cześć słupków nad Wisłą ma być również wyposażona w poręcze do ćwiczeń.

Ponadto w drugiej części konferencji przedstawiciele Stowarzyszenie Geocaching Warszawa wraz z wiceprezydentem stolicy zachęcali Warszawiaków do włączenia się grę geocaching, jako aktywną formę wypoczynku, pozwalającą na poznawanie ciekawych miejsc w tym terenów nadrzecznych.

Po konferencji prasowej wraz z dziennikarzami udaliśmy się na spacer wzdłuż brzegu rzeki w poszukiwaniu kilku skrytek geocaching…