Przejdź do treści

Kim jesteśmy?

Wszystko zaczęło się w kwietniu 2015 roku, kiedy to część warszawskich geocacherów postanowiła założyć nieformalną grupę Geocaching Warszawa w celu integracji środowiska warszawskich graczy. Od początku prowadziliśmy rozmowy z organizacjami i instytucjami miejskimi w celu promowania zabawy, postaw ekologicznych oraz świadomości kulturowej i historycznej. W związku z tym, w grudniu 2016 roku powstało Stowarzyszenie Geocaching Warszawa.

Wspólnie z organizacjami pożytku publicznego oraz turystycznymi promujemy geocaching jako aktywną formę wypoczynku, pozwalającą na poznawanie ciekawych miejsc oraz niezwykłych ludzi. Równie ważne są dla nas aspekty edukacji proekologicznej w zakresie poszanowania i ochrony środowiska. Wykorzystujemy formułę zabawy w geocaching jako format, dzięki któremu rozwijamy inicjatywy społeczne, budujemy i rozwijamy lokalne społeczności, czy też poszerzamy wiedzę o historii i kulturze.

Nasz zespół

Dariusz Lorent

Prezes Stowarzyszenia. Z Geocachingiem związany od 2013 roku. Odwiedził prawie 14 tysięcy skrzynek Geocache.

Jakub Paradowski

Ma olbrzymie doświadczenie zarówno z Geocachingiem, jak i wariantem gry – Opencaching. Przewodnik PTTK po Warszawie i miłośnik gór.

Maciej Majkut

Keszuje od 2010 roku. Jedna z najbardziej zasłużonych osób dla rozwoju  Geocachingu w Polsce.

Barbara Serwatka

Menadżerka kultury, który pasją do Geocachingu zaraziła się w trakcie realizacji projektu ze Stowarzyszeniem.

… i 18 innych pasjonatów Geocachingu.

Nasza misja

Popularyzacja Geocachingu

Szkolenia dla nowych graczy. Promocja gry w mediach i Internecie.

Edukacja poprzez zabawę

Wykorzystanie Geocachingu jako platformy edukacyjnej. Realizacja projektów z zakresu: historii, kultury, nauk przyrodniczych.

Współpraca z innymi organizacjami

Pomoc w realizacji celów innych organizacji użyteczności publicznej z wykorzystaniem Geocachingu.

Promocja aktywnych form wypoczynku i turystyki

Przygotowywanie nowych tras turystycznych z wykorzystaniem Geocachingu.

Edukacja proekologiczna

Organizacja akcji sprzątania terenów zielonych w Warszawie i okolicach.

Integracja pasjonatów Geocachingu

Organizacja eventów i wyjazdów dla członków społeczności geokeszerskiej.

Jak dołączyć?

Chcesz działać na rzecz popularyzacji geocachingu? Masz pomysł na działania? Dołącz do nas! 

Zrobisz to w dwóch krokach:

Pobierz deklarację członkowską, wypełnij ją i podpisz.

Następnie prześlij deklarację na adres: stowarzyszenie@geocachingwarszawa.org

Dokumenty

Statut Stowarzyszenia Geocaching Warszawa

Deklaracja członkowska