Przejdź do treści

Geościeżki

Geościeżki to serie skrzynek geocache ułożone blisko siebie i pozwalające graczom na podjęcie ich w czasie jednego spaceru lub wycieczki rowerowej. Ich temat jest zazwyczaj jednolity. Mogą też układać się na mapie we wzory (tzw. geoarty), co zwiększa ich atrakcyjność i widoczność. Można je porównać ze ścieżkami dydaktycznymi z dodanym elementem grywalności.

Ich celem może być:

  • zapoznanie graczy z konkretnym tematem (np. historią regionu, zagadnieniami z zakresu ekologii)
  • zwiększenie atrakcyjności danego obszaru/parku/szlaku poprzez zaproponowanie dodatkowych aktywności
  • przyciągnięcie dodatkowego ruchu turystycznego – geościeżki mobilizują graczy nie tylko z najbliższej okolicy, ale i całego kraju do wizyty

 

Istnieje możliwość zorganizowania uroczystego otwarcia ścieżki połączonego z eventem w ramach którego można zorganizować szkolenia z zakresu geocachingu i/lub tematu geościeżki.

Atrakcyjność ścieżki można zwiększyć dzięki produkcji pamiątkowych drewnianych monet (tzw. woodcoins) i/lub umieszczenia w skrzynkach pamiątkowych pieczątek.

Przykładowe projekty:

Geo-Targówek
dla Domu Kultury Zacisze

Ścieżki w Górach Stołowych
dla Parku Narodowego Gór Stołowych

Szlak Doliny Środkowej Wisły
dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

TUR de LAS
dla Nadleśnictwa Turek

Ochrona przyrody

W Geocachingu mocno zakorzenioną ideą jest tzw. CITO – event typu cache in, trash out. W ramach spotkań, gracze wykonują zadania, które poprawiają stan środowiska naturalnego. Najczęściej są to akcje sprzątania, ale możliwe jest też znakowanie szlaków, sadzenie drzew lub karczowanie gatunków inwazyjnych.

Od 2017 roku, Stowarzyszenie Geocaching Warszawa współpracuje z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy w ramach akcji Czysta Wisła. W związku z tym regularnie organizowane są akcje sprzątania brzegów Wisły. Stowarzyszenie zapewnia wolontariuszom potrzebne środki (worki, rękawice robocze) oraz organizuje odbiór śmieci. W ramach projektu odbyło się już kilkadziesiąt spotkań.

Podobne wydarzenia organizowane były także w innych częściach Polski. Między innymi w 2022 odbyła się akcja sprzątania Szczelińca Wielkiego – najwyższego szczytu Gór Stołowych.

Działania edukacyjne

Projekty te zakładają tworzenie pojedynczych skrzynek lub krótki serii keszy, których głównym celem jest przybliżenie określonej tematyki graczom. Kesze mogą być założone zarówno w środowisku miejskim, jak i w terenie. Często w większym rozproszeniu niż w przypadku geościeżek.

Kesz lub kesze w ramach projektu mogą także stać się tzw. questami. Questy to alternatywna gra terenowa, w której uczestnik prowadzony jest do finałowego skarbu poprzez wierszowane wskazówki. W takim wypadku skrzynki w ramach projektu widnieją w systemach obu gier, a tym samym zwiększa się liczba odbiorców.

Przykładowe projekty:

Warszawskie ZOO
dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Przyjazne Finanse i Rynek Finansowy
dla Instytutu Finansów

GeoMuzyczni
dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku

GeoOjczysty
dla Narodowego Centrum Kultury

Wola Wiedzy
dla Narodowego Centrum Kultury

Budżet obywatelski

W 2018 roku, Stowarzyszenie Geocaching Warszawa zrealizowało kilka projektów, w ramach Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawa. Miały one na celu propagację idei lokalnego patriotyzmu oraz zapoznanie mieszkańców poszczególnych dzielnic ze „skarbami” ich dzielnicy, czyli ciekawymi miejscami w najbliższej okolicy. Do tego celu miały być wykorzystany Geocaching.

Projekty zostały zrealizowane przez Stowarzyszenie w 4 dzielnicach: Rembertowie, Ursusie, Woli i Wilanowie. Odbyło się łącznie 22 spotkania z mieszkańcami, które składały się z krótkiej części szkoleniowej i spaceru szlakiem okolicznych ciekawych miejsc i znajdujących się tam keszy.

Planujemy powtórzyć projekty w Budżecie Obywatelskim m.st. Warszawy oraz Mazowsza w 2024 r.

Podcast "Między Keszami"

Podcast „Między Keszami” to pierwszy podcast o Geocachingu w Polsce. Stanowi on poradnik, wyjaśniając meandry gry, ale też inspirację dzięki rekomendacjom ciekawych keszy oraz wywiadom z interesującymi osobami ze środowiska keszerskiego.

Podcast prowadzą członkowie stowarzyszenia – Anna Sabak-Grzybowska oraz Jakub Paradowski. Realizowany jest dzięki współpracy z Domem Kultury Kadr. Odcinki ukazują się raz w tygodniu i można ich słuchać na wszystkich głównych platformach streamingowych.

Podcast może też stanowić świetny kanał promocyjny dla projektów realizowanych przez Stowarzyszenie. Informacje o nich mogą pojawić się zarówno w samym podcaście, jak i social mediach z nim powiązanych.

Konkurs GeoFota

Konkurs fotograficznych organizowany przez Stowarzyszenie Geocaching Warszawa od 2021 roku. Celem konkursu jest propagowanie Geocachingu i aktywizacja graczy.

W ramach konkursu gracze mogą zgłaszać zdjęcia miejsc odkrytych dzięki Geocachingowi. Ze zwycięskich zdjęć powstaje kalendarz, w którym znajdują się także najważniejsze eventy geocachingowe oraz święta nietypowe, które mają stanowić inspirację do organizowania kolejnych spotkań. 

Aktualnie trwa 3 edycja konkursu.

Organizacja eventów

Eventy to nieodłączny element Geocachingu. Gracze spotykają się, żeby dzielić się swoją pasją i wymieniać doświadczenia. Dzięki temu, jako Stowarzyszenie, nauczyliśmy się organizować duże i profesjonalne eventy.

Mieliśmy okazję wielokrotnie organizować eventy otwarciowe dla projektów, w ramach których odbywały się warsztaty, wykłady i szkolenia dla uczestników. Współpracowaliśmy z Muzeum Geologicznym w Warszawie w ramach Święta Ziemi, gdzie prowadziliśmy gry terenowe dla odwiedzających. Mieliśmy też okazję zorganizować galę X Międzynarodowego Festiwalu Filmów o Tematyce Geocachingowej GIFF, w której wzięło udział ponad 100 osób. 

Szkolenia

Oprócz realizacji projektów terenowych, nasze stowarzyszenie prowadzi szkolenia na temat geocachingu – zasad i praktycznych aspektów gry terenowej, a także wykłady na temat geocachingu jako nowoczesnej formy turystyki, mogącej uatrakcyjnić istniejące już formy ruchu turystycznego oraz pozwalającej dotrzeć do nowych osób,

Dotychczas nasze stowarzyszenie przeprowadziło zajęcia dla:

  • Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków
  • Studenckiego Koła Przewodników Turystycznych przy OM PTTK w Warszawie
  • Forum Odpowiedzialnego Biznesu