Przejdź do treści

Porozumienie o współpracy z Zarządem Zieleni

Dnia 6 marca br stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracy z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy.

W zakres porozumienia wchodzi:

  • organizowanie spotkań geocachingowych, którym jednym z celów będzie uprzątnięcie przez uczestników spotkania terenów zielonych podległych miastu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nadwiślańskich;
  • promowanie w czasie spotkań walorów przyrodniczych i rekreacyjnych terenów zieleni w Warszawie.

Treść porozumienia