Przejdź do treści

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Geocaching Warszawa tworzą osoby związane z nieformalną grupą Geocaching Warszawa, skupiającą najbardziej aktywnych geokeszerów z aglomeracji Warszawskiej. Są wśród nas uczniowie, studenci, osoby aktywne zawodowo w różnym wieku. Różni nas wiele, ale łączy wspólna pasja do geocachingu, jako formy spędzania wolnego czasu i poznawania świata – tego całkiem bliskiego, jak i całkiem dalekiego.

 

Kim jesteśmy ?

Cele

Członkowie

Statut

Dokumenty

Dołącz do nas