Przejdź do treści

Czysta Wisła – Młociny

Stowarzyszenie Geocaching Warszawa wraz z Zarządem Zieleni m. st. Warszawy zaprasza wszystkich geokeszerów oraz zwykłych mieszkańców na spotkanie CITO („Cache In Trash Out”) z projektu „Czysta Wisła”.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę 23 kwietnia 2017 r.

Tym razem sprzątać będziemy tereny nabrzeżne w okolicy Parku Młocińskiego (mapka poniżej).

Spotykamy się o godzinie 10.00 przy ścieżce prowadzącej do Przystani Młociny.

Sprzątanie potrwa około 2 godzin.

Pełne worki śmieci zostawiamy przy znaku Wiślanego Systemu Informacji na kilometrze 523 + 700 przy ul. Papirusów (znak znajduje się przy parkingu Parku Młocińskiego).

Link do eventu w serwisie geocaching: Czysta Wisła – Młociny

 Zależy Ci na tym żeby tereny nad Wisłą nie tonęły w śmieciach? Przyjdź i pomóż!!

Projekt „Czysta Wisła”

Wybrzeża warszawskiej Wisły należą do dziewięciu dzielnic miasta st. Warszawy: Bielan, Żoliborza, Śródmieścia, Mokotowa, Wilanowa, Wawra, Pragi Płd., Pragi Pn. i Białołęki. W każdym z obszarów raz w miesiącu zostanie zorganizowane sprzątanie terenów zalewowych i nabrzeżnych”.

Czysta Wisła to projekt spotkań polegających na sprzątaniu terenów nadrzecznych w ramach eventów CITO „Cache In Trash Out”, będących częścią gry terenowej Geocaching.

Projekt realizowany jest przy współpracy Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, w myśl podpisanego w marcu 2017 r. porozumienia.

Spotkania będą organizowane w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, rozpoczynając od marca, a kończąc na listopadzie. Oprócz sprzątania terenów nadbrzeżnych, chcemy zorganizować sprzątanie łach i wysp Wiślanych, a także karczowanie nawłoci kanadyjskiej, której największe połacie znajdują się na terenach międzywala wawerskiego.

Każde spotkanie zostanie opublikowane w serwisie www.geocaching.com pod nazwą projektu z zaznaczoną nazwą obszaru sprzątania.

Więcej informacji wraz z miejscem spotkania znajdziesz w aktualnościach.

Zależy Ci na tym żeby tereny nad Wisłą nie tonęły w śmieciach? Przyjdź i pomóż!!

Zapisz