Przejdź do treści

Geo-Fabryczny

Geo-Targówek (Geo-Fabryczny) to projekt przygotowany przez nasze stowarzyszenie we współpracy z Domen Kultury Zacisze mający na celu przybliżenie mieszkankom i mieszkańcom Warszawy miejsc związanych z historią Targówka Fabrycznego.

Cele projektu „Geo-Targówek”:

  • stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu mieszkankom i mieszkańcom Warszawy poprzez przygotowanie ścieżki geocachingowej na Targówku Fabrycznym i kontynuowanie zabawy geocachingowej na Zaciszu.
  • pokazanie mieszkankom i mieszkańcom Warszawy Targówka Fabrycznego jako miejsca z unikalnym dziedzictwem historycznym i architektonicznym.

                   

Więcej informacji o projekcie zacisze.waw.pl/pl/geo-targowek