Przejdź do treści

OTWARCIE „GEO-SZLAKU DOLINY ŚRODKOWEJ WISŁY”

OTWARCIE GEO-SZLAKU I WARSZTATY

24 WRZEŚNIA 2022 r., o godz. 11.00


KORZYSTANIE Z „GEO-SZLAKU” JEST BEZPŁATNE DLA WSZYSTKICH UPRAWIAJĄCYCH GEOCACHING.


OPCJA PIESZA

UDZIAŁ W WARSZTATACH/SZKOLENIU W DNIU OTWARCIA SZLAKU (24.09.2022) ORAZ GRA TERENOWA – SPACER WRAZ ZE WSPIERAJĄCYMI TRENERAMI ZE STOWARZYSZENIA GEOCACHING WARSZAWA JEST BEZPŁATNY, JEDNAK WYMAGA WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA, PONIEWAŻ LICZBA UCZESTNIKÓW JEST OGRANICZONA (MAX. 30 OSÓB).

  • ZAPRASZAMY SZCZEGÓLNIE TYCH, KTÓRZY CHCĄ ROZPOCZĄĆ PRZYGODĘ Z GEOCACHINGIEM LUB SĄ NA POCZĄTKU SWOJEJ GEOKESZERSKIEJ DROGI.
  • PROJEKT KIERUJEMY DO UCZESTNIKÓW W KAŻDYM WIEKU.
  • DZIECI ZAPRASZAMY TYLKO Z DOROSŁYMI OPIEKUNAMI.

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ W SKANSENIE OSADNICTWA NADWIŚLAŃSKIEGO W WIĄCZEMINIE POLSKIM(WIĄCZEMIN POLSKI 25), GRA TERENOWA W OKOLICY SKANSENU.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWAĆ BĘDZIEMY DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES: stowarzyszenie@geocachingwarszawa
W TERMINIE: 1 – 19 WRZEŚNIA 2022

UWAGA! ZGŁOSZENIA WYSŁANE PRZED LUB PO WSKAZANYM WYŻEJ TERMINIE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

PRZEBIEG WYDARZENIA:

⇒ 11.00-12.30 – WARSZTATY: PRZEDSTAWIENIE ZASAD GRY, SZKOLENIE Z OBSŁUGI APLIKACJI MOBILNEJ, ZAŁOŻENIE DARMOWEGO KONTA NA STRONIE www.geocaching.com.
CZĘŚĆ TEORETYCZNA, PROWADZONA PRZEZ TRENERÓW ZE STOWARZYSZENIA GEOCACHING WARSZAWA, ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W SKANSENIE OSADNICTWA NADWIŚLAŃSKIEGO W WIĄCZEMINIE POLSKIM (KOŚCIÓŁ); 

⇒ 12.30 -15.00 – GRA TERENOWA-SPACER: SPACER PO SKANSENIE I JEGO OKOLICY, POŁĄCZONY Z POSZUKIWANIEM  SKRYTEK GEOCACHE – PROWADZONY PRZEZ TRENERÓW ZE STOWARZYSZENIA GEOCACHING WARSZAWA;

OPCJA ROWEROWA

UDZIAŁ W WARSZTATACH/SZKOLENIU W DNIU OTWARCIA SZLAKU (24.09.2022) ORAZ GRA TERENOWA – RAJD ROWEROWY WRAZ ZE WSPIERAJĄCYMI TRENERAMI ZE STOWARZYSZENIA GEOCACHING WARSZAWA ORAZ PRZEWODNIKIEM PLOT JEST BEZPŁATNY, JEDNAK WYMAGA WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA, PONIEWAŻ LICZBA UCZESTNIKÓW JEST OGRANICZONA (MAX. 20 OSÓB).

  • ZAPRASZAMY SZCZEGÓLNIE TYCH, KTÓRZY CHCĄ ROZPOCZĄĆ PRZYGODĘ Z GEOCACHINGIEM LUB SĄ NA POCZĄTKU SWOJEJ GEOKESZERSKIEJ DROGI, A ROWER JEST DLA NICH NAJLEPSZYM ŚRODKIEM TRANSPORTU.
  • PROJEKT KIERUJEMY DO UCZESTNIKÓW W KAŻDYM WIEKU.
  • DZIECI ZAPRASZAMY TYLKO Z DOROSŁYMI OPIEKUNAMI.

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W PŁOCKU (SALA 218)
GRA TERENOWA – PRZBIEGAĆ BĘDZIE NA TRASIE SZLAKU MIĘDZY PŁOCKIEM A SKANSENEM OSADNICTWA NADWIŚLAŃSKIEGO W WIĄCZEMINIE POLSKIM.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWAĆ BĘDZIEMY DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES: stowarzyszenie@geocachingwarszawa.org 
W TERMINIE: 1 – 19 WRZEŚNIA 2022
Z DOPISKIEM: ROWEROWO
UWAGA! ZGŁOSZENIA WYSŁANE PRZED LUB PO WSKAZANYM WYŻEJ TERMINIE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

PRZEBIEG WYDARZENIA:

⇒ 11.00-12.30 – WARSZTATY: PRZEDSTAWIENIE ZASAD GRY, SZKOLENIE Z OBSŁUGI APLIKACJI MOBILNEJ, ZAŁOŻENIE DARMOWEGO KONTA NA STRONIE www.geocaching.com. CZĘŚĆ TEORETYCZNA, PROWADZONA PRZEZ TRENERÓW ZE STOWARZYSZENIA GEOCACHING WARSZAWA, ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W PŁOCKU (SALA 218); 

⇒ 12.30 -15.00 – GRA TERENOWA-RAJD: RAJD ROWEROWY NA TRASIE PŁOCK-WIĄCZEMIN ORAZ WIĄCZEMIN-PŁOCK, POŁĄCZONY Z POSZUKIWANIEM  SKRYTEK GEOCACHE ORAZ WIZYTĄ W SKANSENIE OSADNICTWA NADWIŚLAŃSKIEGO W WIĄCZEMINIE POLSKIM. PROWADZONY PRZEZ PROFESJONALNYCH PILOTÓW TRAS ROWEROWYCH, WSPARTY UDZIAŁEM MONIKI MIODUSZEWSKIEJ – PRZEWODNICZKI TURYSTYCZNEJ PLOT, I TRENERAMI ZE STOWARZYSZENIA GEOCACHING WARSZAWA;


24 WRZEŚNIA 2022 – FOTO-MIGAWKI

OTWARCIE GEO-SZLAKU DOLINY ŚRODKOWEJ WISŁY

24 WRZEŚNIA 2022 – FOTO-MIGAWKI

OTWARCIE GEO-SZLAKU DOLINY ŚRODKOWEJ WISŁY

24 WRZEŚNIA 2022 – FOTO-MIGAWKI

OTWARCIE GEO-SZLAKU DOLINY ŚRODKOWEJ WISŁY