Przejdź do treści

GEO-szlak Doliny Środkowej Wisły

Projekt do udziału w którym chcemy Państwa zaprosić w swoim założeniu ma połączyć zamiłowanie uczestników do rowerowych wycieczek z pasją poszukiwania ciekawych miejsc, historii i opowieści.

Plakat wydarzenia z grafiką rzeki, znaczników w kolorze zielonym oraz telefonu komórkowego z umieszczonym w nim logo projektu i logo Stowarzyszenia Geocaching Warszawa. Na belce logotypowej, u dołu plakatu, znajdują się logotypy: Mazowsze.Serce Polski oraz Mazowsze dla organizacji pozarządowych i partnerów zadania: Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku i Stowarzyszenia Muzyczni z Płocką.

Narzędziem, które ma w tym pomóc jest GEOCACHING – nowa forma turystyki kulturowej łącząca turystykę, nowe technologie oraz edukację. Jest to gra terenowa, w którą „grać” może każdy: o dowolnej porze, samodzielnie lub w większym (rodzinnym) gronie. Polega na poszukiwaniu – przy pomocy nawigacji satelitarnej (GPS w telefonie komórkowym) – ukrytych fizycznie w przestrzeni skrytek, posiadających swój opis w serwisie geocaching.com. Skrytek szuka się w terenie, a po ich znalezieniu wpisuje swój nick w fizycznym logbooku (notesie lub zwitku papieru umieszczonym w różnej wielkości pojemnikach), ale loguje także w aplikacji geocaching.com, na osobistym profilu użytkownika (tam też dostępna jest mapa skrytek).

W terenie umieścimy ok. 100 fizycznych lokalizacji skrytek geocache, którymi „obudować” chcemy malowniczy SZLAK ŚRODKOWEJ WISŁY Płock – Wyszogród (czerwony szlak rowerowy PTTK), a konkretnie jego część lewobrzeżną liczącą 47,1 km. Szlak rowerowy prowadzi ścieżkami leśnymi, łąkami, drogami utwardzonymi i w części asfaltowymi o małym natężeniu ruchu samochodowego. Szczególną uwagę uczestników zwrócić chcemy na, wchodzącą swym przebiegiem w projektowy szlak rowerowy, część OLENDERSKIEGO SZLAKU TURYSTYCZNEGO NAD ŚRODKOWĄ WISŁA – w szczególności zabytki i pozostałości osadnictwa np. domy, zbory, domy modlitwy, cmentarze i ich pozostałości. W ramach geoszlaku wyróżnić będziemy chcieli również inne ważne punkty – m.in. pomniki przyrody, punkty widokowe, zabytki architektury sakralnej itp.

Część keszy, z racji ich całkiem sporej ilości, zostanie umieszczona w terenie nieposiadającym konkretnych, godnych uwypuklenia skrytką geocache walorów kulturowych, geograficznych, czy historycznych. Wówczas będziemy chcieli opowiadać nimi historie wydarzeń i ludzi związanych z terenami Doliny Środkowej Wisły, m.in. historię osadnictwa olenderskiego na tych terenach.

Ważną częścią zadania będą WARSZTATY (część teoretyczno-szkoleniowa, wprowadzającą w techniczne kwestie związane z geocachingiem – ok. 1,5 godz.) i SPACER (część praktyczna, polegającą na zabraniu uczestników w teren i pomoc im w samodzielnym poszukiwaniu skrytek na nowootwartym geo-szlaku – ok. 2 godz.). Warsztaty w ramach obu części przeprowadzą trenerzy ze Stowarzyszenia Geocaching Warszawa. Inauguracyjny spacer, będzie równoznaczny z otwarciem szlaku geocache. Odbędzie się on 24 września 2022 r. (sobota) w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

ZADANIE PUBLICZNE PN. „GEO-SZLAK DOLINY ŚRODKOWEJ WISŁY”
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

PARTNERZY ZADANIA