GEO-szlak Doliny Środkowej Wisły

 

Projekt do udziału w którym chcemy Państwa zaprosić w swoim założeniu ma połączyć zamiłowanie uczestników do rowerowych wycieczek z pasją poszukiwania ciekawych miejsc, historii i opowieści.

Plakat wydarzenia z grafiką rzeki, znaczników w kolorze zielonym oraz telefonu komórkowego z umieszczonym w nim logo projektu i logo Stowarzyszenia Geocaching Warszawa. Na belce logotypowej, u dołu plakatu, znajdują się logotypy: Mazowsze.Serce Polski oraz Mazowsze dla organizacji pozarządowych i partnerów zadania: Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku i Stowarzyszenia Muzyczni z Płocką.

Narzędziem, które ma w tym pomóc jest GEOCACHING – nowa forma turystyki kulturowej łącząca turystykę, nowe technologie oraz edukację. Jest to gra terenowa, w którą „grać” może każdy: o dowolnej porze, samodzielnie lub w większym (rodzinnym) gronie. Polega na poszukiwaniu – przy pomocy nawigacji satelitarnej (GPS w telefonie komórkowym) – ukrytych fizycznie w przestrzeni skrytek, posiadających swój opis w serwisie geocaching.com. Skrytek szuka się w terenie, a po ich znalezieniu wpisuje swój nick w fizycznym logbooku (notesie lub zwitku papieru umieszczonym w różnej wielkości pojemnikach), ale loguje także w aplikacji geocaching.com, na osobistym profilu użytkownika (tam też dostępna jest mapa skrytek).

W terenie umieścimy ok. 100 fizycznych lokalizacji skrytek geocache, którymi „obudować” chcemy malowniczy SZLAK ŚRODKOWEJ WISŁY Płock – Wyszogród (czerwony szlak rowerowy PTTK), a konkretnie jego część lewobrzeżną liczącą 47,1 km. Szlak rowerowy prowadzi ścieżkami leśnymi, łąkami, drogami utwardzonymi i w części asfaltowymi o małym natężeniu ruchu samochodowego. Szczególną uwagę uczestników zwrócić chcemy na, wchodzącą swym przebiegiem w projektowy szlak rowerowy, część OLENDERSKIEGO SZLAKU TURYSTYCZNEGO NAD ŚRODKOWĄ WISŁA – w szczególności zabytki i pozostałości osadnictwa np. domy, zbory, domy modlitwy, cmentarze i ich pozostałości. W ramach geoszlaku wyróżnić będziemy chcieli również inne ważne punkty – m.in. pomniki przyrody, punkty widokowe, zabytki architektury sakralnej itp.

Część keszy, z racji ich całkiem sporej ilości, zostanie umieszczona w terenie nieposiadającym konkretnych, godnych uwypuklenia skrytką geocache walorów kulturowych, geograficznych, czy historycznych. Wówczas będziemy chcieli opowiadać nimi historie wydarzeń i ludzi związanych z terenami Doliny Środkowej Wisły, m.in. historię osadnictwa olenderskiego na tych terenach.

Ważną częścią zadania będą WARSZTATY (część teoretyczno-szkoleniowa, wprowadzającą w techniczne kwestie związane z geocachingiem – ok. 1,5 godz.) i SPACER (część praktyczna, polegającą na zabraniu uczestników w teren i pomoc im w samodzielnym poszukiwaniu skrytek na nowootwartym geo-szlaku – ok. 2 godz.). Warsztaty w ramach obu części przeprowadzą trenerzy ze Stowarzyszenia Geocaching Warszawa. Inauguracyjny spacer, będzie równoznaczny z otwarciem szlaku geocache. Odbędzie się on 24 września 2022 r. (sobota) w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

 

ZADANIE PUBLICZNE PN. „GEO-SZLAK DOLINY ŚRODKOWEJ WISŁY”
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

PARTNERZY ZADANIA


OTWARCIE GEO-SZLAKU I WARSZTATY:


OTWARCIE „GEO-SZLAKU DOLINY ŚRODKOWEJ WISŁY” NASTĄPI: 24 WRZEŚNIA 2022 r., o godz. 11.00.

KORZYSTANIE Z „GEO-SZLAKU” JEST BEZPŁATNE DLA WSZYSTKICH UPRAWIAJĄCYCH GEOCACHING.

OPCJA PIESZAUDZIAŁ W WARSZTATACH/SZKOLENIU
W DNIU OTWARCIA SZLAKU

(24.09.2022) ORAZ GRA TERENOWA – SPACER WRAZ ZE WSPIERAJĄCYMI TRENERAMI ZE

STOWARZYSZENIA GEOCACHING WARSZAWA JEST BEZPŁATNY, JEDNAK WYMAGA

WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA, PONIEWAŻ LICZBA UCZESTNIKÓW JEST OGRANICZONA

(MAX. 30 OSÓB).

ZAPRASZAMY SZCZEGÓLNIE TYCH, KTÓRZY CHCĄ ROZPOCZĄĆ PRZYGODĘ

Z GEOCACHINGIEM LUB SĄ NA POCZĄTKU SWOJEJ GEOKESZERSKIEJ DROGI.

PROJEKT KIERUJEMY DO UCZESTNIKÓW W KAŻDYM WIEKU.

DZIECI ZAPRASZAMY TYLKO Z DOROSŁYMI OPIEKUNAMI.

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ W SKANSENIE OSADNICTWA NADWIŚLAŃSKIEGO W WIĄCZEMINIE POLSKIM

(WIĄCZEMIN POLSKI 25), GRA TERENOWA W OKOLICY SKANSENU.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWAĆ BĘDZIEMY DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES:

stowarzyszenie@geocachingwarszawa.org 

W TERMINIE: 1 – 19 WRZEŚNIA 2022

UWAGA! ZGŁOSZENIA WYSŁANE PRZED LUB PO WSKAZANYM WYŻEJ TERMINIE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

 

PRZEBIEG WYDARZENIA:

11.00-12.30 – WARSZTATY: PRZEDSTAWIENIE ZASAD GRY, SZKOLENIE Z OBSŁUGI APLIKACJI MOBILNEJ,

ZAŁOŻENIE DARMOWEGO KONTA NA STRONIE www.geocaching.com.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA, PROWADZONA PRZEZ TRENERÓW ZE STOWARZYSZENIA GEOCACHING

WARSZAWA, ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W SKANSENIE OSADNICTWA NADWIŚLAŃSKIEGO W

WIĄCZEMINIE POLSKIM (KOŚCIÓŁ); 

⇒ 12.30 -15.00 – GRA TERENOWA-SPACER: SPACER PO SKANSENIE I JEGO OKOLICY, POŁĄCZONY

Z POSZUKIWANIEM  SKRYTEK GEOCACHE – PROWADZONY PRZEZ TRENERÓW ZE

STOWARZYSZENIA GEOCACHING WARSZAWA;

OPCJA ROWEROWA


 

UDZIAŁ W WARSZTATACH/SZKOLENIU W DNIU OTWARCIA SZLAKU (24.09.2022) ORAZ

GRA TERENOWA – RAJD ROWEROWY WRAZ ZE WSPIERAJĄCYMI TRENERAMI ZE STOWARZYSZENIA 

GEOCACHING WARSZAWA ORAZ PRZEWODNIKIEM PLOT JEST BEZPŁATNY, JEDNAK WYMAGA

WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA, PONIEWAŻ LICZBA UCZESTNIKÓW JEST OGRANICZONA

(MAX. 20 OSÓB).

ZAPRASZAMY SZCZEGÓLNIE TYCH, KTÓRZY CHCĄ ROZPOCZĄĆ PRZYGODĘ Z GEOCACHINGIEM

LUB SĄ NA POCZĄTKU SWOJEJ GEOKESZERSKIEJ DROGI, A ROWER JEST DLA NICH NAJLEPSZYM

ŚRODKIEM TRANSPORTU.

PROJEKT KIERUJEMY DO UCZESTNIKÓW W KAŻDYM WIEKU.

DZIECI ZAPRASZAMY TYLKO Z DOROSŁYMI OPIEKUNAMI.

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. KAROLA

SZYMANOWSKIEGO W PŁOCKU (SALA 218) 

GRA TERENOWA – PRZBIEGAĆ BĘDZIE NA TRASIE SZLAKU MIĘDZY PŁOCKIEM A SKANSENEM OSADNICTWA

NADWIŚLAŃSKIEGO W WIĄCZEMINIE POLSKIM.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWAĆ BĘDZIEMY DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES:

stowarzyszenie@geocachingwarszawa.org 

W TERMINIE: 1 – 19 WRZEŚNIA 2022

Z DOPISKIEM: ROWEROWO

UWAGA! ZGŁOSZENIA WYSŁANE PRZED LUB PO WSKAZANYM WYŻEJ TERMINIE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

 

PRZEBIEG WYDARZENIA:

11.00-12.30 – WARSZTATY: PRZEDSTAWIENIE ZASAD GRY, SZKOLENIE Z OBSŁUGI APLIKACJI MOBILNEJ,

ZAŁOŻENIE DARMOWEGO KONTA NA STRONIE www.geocaching.com.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA, PROWADZONA PRZEZ TRENERÓW ZE STOWARZYSZENIA GEOCACHING

WARSZAWA, ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. KAROLA

SZYMANOWSKIEGO W PŁOCKU (SALA 218); 

⇒ 12.30 -15.00 – GRA TERENOWA-RAJD: RAJD ROWEROWY NA TRASIE PŁOCK-WIĄCZEMIN ORAZ

WIĄCZEMIN-PŁOCK, POŁĄCZONY Z POSZUKIWANIEM  SKRYTEK GEOCACHE ORAZ WIZYTĄ W SKANSENIE

OSADNICTWA NADWIŚLAŃSKIEGO W WIĄCZEMINIE POLSKIM. PROWADZONY PRZEZ PROFESJONALNYCH

PILOTÓW TRAS ROWEROWYCH, WSPARTY UDZIAŁEM MONIKI MIODUSZEWSKIEJ – PRZEWODNICZKI

TURYSTYCZNEJ PLOT, I TRENERAMI ZE STOWARZYSZENIA GEOCACHING WARSZAWA;