Geo-szlak Doliny Środkowej Wisły

Projekt „GEO-SZLAK DOLINY ŚRODKOWEJ WISŁY”,
dofinansowany ze środków budżetu województwa mazowieckiego, to kolejne 100 skrytek w okolicach Płocka i Wyszogrodu.

 

„Obudujemy” nimi malowniczy SZLAK DOLINY ŚRODKOWEJ WISŁY Płock – Wyszogród (czerwony szlak rowerowy PTTK), a konkretnie jego część lewobrzeżną liczącą 47,1 km. Szlak rowerowy prowadzi ścieżkami leśnymi, łąkami, drogami utwardzonymi i w części asfaltowymi o małym natężeniu ruchu samochodowego. Szczególną uwagę uczestników zwrócić chcemy na, wchodzącą swym przebiegiem w projektowy szlak rowerowy, część OLENDERSKIEGO SZLAKU TURYSTYCZNEGO NAD ŚRODKOWĄ WISŁA – w szczególności zabytki i pozostałości osadnictwa np. domy, zbory, domy modlitwy, cmentarze i ich pozostałości. W ramach geoszlaku wyróżnić będziemy chcieli również inne ważne punkty – m.in. pomniki przyrody, punkty widokowe, zabytki architektury sakralnej itp.

Otwarcie geo-szlaku i spacer inauguracyjny 24 września 2022 r.

Więcej tutaj…